A A A

MUDr. Dagmar Jeníčková

 

1989 - promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy

 

1992 - atestace I. st z očního lékařství

 

1996 - atestace II. st z očního lékařství

 

 

Od roku 1997 pracuje na Oční klinice I. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v posledních letech se specializuje na problematiku nitroočních zánětů.

 

Postgraduální kurzy:

 

1995 - Basic microsurgical course – Alcon Ophthalmic Education Center, Praha

 

1995 - Diagnostic ultrasound course -- Alcon Ophthalmic Education Center, Praha

 

1999 - Moorfields macular course in Prague

 

 

Konference a sjezdy:

 

1996 - 2nd International Conference on Cornea, Eye banking and External Diseases, Praha

 

1997 - XVth congress of the European Society of catarac and Refractiv surgeons, Praha

 

2002 - 3rd International Conference on Ocular Infection: Stepping into the New milennium, Salzburg

 

2005 - 8th Symposium of the International Ocular Inflammation Society, Granada

 

2007 - 9th IOIS International Congress, Paris

 

2009 - The 10th International Ocular Inflammation Society Congress, Praha

 

2010 - 1st World Congree on Controveries in Ophthalmology, Praha

 

 

1996, 1998, 1999, 2000, 2002 - účast na Forum ophthalmologicum, Praha

 

1998, 1999, 2001 - účast na Pracovních dnech fluorescenční angiografie

 

Pravidelná účast na výročních celostátních sjezdech České oftalmologické společnosti

 

 

Přednášky:

 

2001 - Fuchsova heterochromní iridocyklitida - Pracovní den České oftalmologické společnosti

 

2002 - Uveitis a infekce - X. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí

 

2005 - Intermediální uveitida - XIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem

 

2006 - Oční toxoplazmóza - 7. Vejdovského pracovní den, Olomouc

 

2006 - Skvrny v zorném poli - Den kazuistik Oční kliniky VFN Praha

 

2007 - Vogt-Koyanagi-Harada syndrom - 8. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc

 

2008 - Cytomegalová retinitis - Den uveitid, Praha

 

2008 - Epimakulární membrána nejasné etiologie - Makulární klub, Praha

 

2009 - Má celiakie oční projevy? - 10. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc

 

2009 - Fuchsova heterochromická uveitida a pars plana vitrektomie – XVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Praha

 

 

 

Spoluautorka knih:

 

Říhová a kol.: Uveitidy

 

Kolektiv autorů: Oftalmologie v kazuistikách